Sosiaalinen vastuu

Jo 110 369 € ohjattu Nepaliin yhdessä asiakkaidemme kanssa!

Kaiko toimii suunnannäyttäjänä sosiaalisen vastuun saralla. Luomme kehittyvään Nepaliin työtä ja toimeentuloa oman tuotantomme kautta ja huolehdimme, että kaikille Kaikon tuotteita valmistaville maksetaan elämiseen riittävää palkkaa.

Ohjaamme myös 7 % tuotteidemme tuotosta Nepaliin. Lahjoitussummalla koulutetaan ja voimaannutetaan kehittyvien maiden naisvetoisia yrityksiä Naisten Pankki -yhteistyön sekä Kaikon omien Nepal-hankkeiden kautta.

Sosiaalinen vastuu

Elämiseen riittävä palkka

Elämiseen riittävä palkka on tärkeimpiä sosiaalisen vastuun mittareista. Elämiseen riittävällä palkalla tarkoitetaan summaa joka riittää kattamaan elämän peruskulut kuten asumisen, ruuan, terveyskulut, vakuutukset, liikkumisen ja lasten koulumaksut. Kehittyvissä maissa, joissa yhteiskunnan tarjoamaan sosiaaliturvaa ei ole, on erityisen tärkeää että palkka riittää kaikkiin edellä mainittuihin kuluihin.

Seuraamme Kaikolla tuottajien maksamia palkkoja vuosittaisten kyselyiden avulla. EU:n sisällä toimivien tuottajien kanssa palkkaus perustuu lakisääteisyyteen ja on siksi helppoa seurattavaa. Nepalissa lain määrittelemä minimipalkka ei riitä elämiseen ja siksi seuraamme sitä erityisen tarkasti.

Käytämme reilun palkkaamisen vertailukohteena on World Fair Trade Organizationin palkkamallia. Mallissa määritelty elämiseen riittävä palkka on laskettu vastaamaan Kathmandun elintasoa.

Sosiaalinen vastuu

Vuosittainen 7% lahjoitus

Autamme nepalilaisia naisia kehittämään työympäristöään, ja tarjoamaan reiluja työpaikkoja alueensa ihmisille. Lahjoitussumma kulkeutuu Nepaliin omien hankkeidemme ja tiimimme kautta sekä yhteistyössä Naisten Pankin kautta.

Vuonna 2021 lahjoitimme suoraan varoja Nepaliin koronakriisin köyhdyttämille ihmisille. Lahjoitussummaa on myös käytetty oman paikallisen Nepal-tiimimme kouluttamiseen.

Osa lahjoitussummasta ohjataan Naisten Pankille ruohonjuuritason koulutukseen, jotta tukea saadaan myös syrjäseutujen naisille, joilla ei ole samoja mahdollisuuksia työllistyä kuin kaupunkilaisnaisilla Kathmandussa.

Sosiaalinen vastuu

Kaikon korumallisto työllistää jo 30 nepalilaista naista

Kaikon yhteistyökumppani Aroma Beads on perustettu vuonna 2014 ja sen omistavat Anjila Shrestha Kunwar Rana ja Indu Shrestha. Vuoden 2024 alussa Kaikon korujen tekoon on Aroma Beadsilla osallistunut jo yli 25 naista. Korujen valmistus vaatii useamman viikon koulutuksen.

Korunvalmistustaitojen opettamisen lisäksi Aroma Beads keskittyy kehittämään naisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Työntekijöiden reilusta palkkauksesta ja työolosuhteista pystytään huolehtimaan Anjilan kanssa tehtävän yhteistyön kautta.

Sosiaalinen vastuu

Miksi Nepal?

Vastuulliset työpaikat ovat erityisen tärkeitä kehittyvässä maassa, jossa työelämässä kohdataan paljon hyväksikäyttöä ja palkat eivät usein riitä elämiseen. Työpaikan ja oman toimeentulon tuoma itsenäisyys on nepalilaiselle naiselle usein paitsi elämän mullistava kokemus, myös väylä nousta pois sukupolvia jatkuneesta köyhyydestä.

Vaikka Nepal on yksi maailman köyhimmistä valtioista, sen 123 etnistä ryhmää ja niiden rikkaat perinteet käsitöiden ja taiteen parissa ovat luoneet maahan ainutlaatuisen ilmapiirin, joka tulee ilmi esimerkiksi Nepalissa käsinvalmistetussa korumallistossamme.